LoxBackup

Serverhall

LoxBackup

Trygg förvaring av er företagsdata

Vad skulle hända med er verksamhet om ni plötsligt förlorade viktig affärsinformation och inte kunde få tillbaka den? Med LoxBackup tryggar ni er företagsdata och kan istället fokusera på er kärnverksamhet – vi på Loxodonta ser till att er data säkerhetskopieras regelbundet, förvaras, kontrolleras och kan återläsas på ett tryggt och säkert sätt!

Backup

Varför LoxBackup?

Enkelt och ekonomiskt val

Med LoxBackup kan ni vara trygga med att:

  • Era krav på säkerhetskopiering och återläsning av företagskritiska data upprätthålls utifrån er verksamhets krav.
  • Företagsdata säkerhetskopieras och vid behov kan den sparas längre än standard 30 dagar.
  • Backuper utförs varje dygn nattetid och datat är krypterat för ökad säkerhet.
  • Avläsning/överföring av data konfigureras utifrån ert företagsbehov.
  • Våra konsulter kontrollerar att backup utförts varje påföljande morgon.
  • Loxodonta kontaktar er om något fel inträffat och en eventuell felsökning behöver utföras på er IT-miljö.
  • Möjlighet att ta backup på hela er servermiljö finns. Kontakta Loxodonta för mer information.
  • Lox Backup kan skräddarsys för ert behov och säkerhetskrav
Man som jobbar med sin dator i en serverhall