Om Loxodonta

Serverhall

Vilka är vi?

Med passion för IT & säkerhet

Redan 1985 grundades Loxodonta av Lars-Erik Larson och ingick franchiseavtal med bland annat Kontorsutveckling AB och ComputerLand. Runt millenniumskiftet upphörde vår franchise och Loxodontas verksamhet blev samtidigt mer inriktad på konsultverksamhet. Vi har sedan dess fortsatt utveckla vår konsultverksamhet med tjänster och produkter för mindre/medelstora företag och parallellt med detta utvecklat ett samarbete med några av vår regions större företag.

Kvinna som sitter vid sin dator och jobbar

Vår resa mot framtiden

1985

Loxodonta AB grundas

1985 grundades Loxodonta av Lars-Erik Larson.

2005

Invigning huvudkontor

I september invigs Loxodontas nya huvudkontor i Ludvika av och med 10 stolta kollegor

2007

Generationsväxling

Sker första delen i vår generationsväxling då Jenny Larson utnämns som VD och Mattias Pettersson till vice VD i företaget samtidigt som de går in som delägare i Loxodonta. Loxodonta fortsätter utveckla sina tjänster som en mer komplett extern IT-avdelning och under året anställs den 20:e medarbetaren.

2011

Expansion

Loxodontas fortsätta satsning i Dalarna fortsätter och kontor öppnas i Falun och Säter för att öka närheten till våra kunder. Genom öppnandet av en egen Service Desk förfinas även processen med att på ett effektivt sätt hantera samtliga våra kunders behov av support och service.

2012

Generationsväxling fortsätter

Jenny Larson och Mattias Pettersson förvärvar ytterligare andelar av Loxodonta och i samband med detta kommer även Fredrik Fritzon in som delägare. Totalt antal medarbetare 30.

2013

Årets företagare

Intresseorganisationen Företagarna utser Jenny Larson och Mattias Pettersson till årets företagare i Dalarna med motiveringen: Jenny Larson och Mattias Pettersson har efter en generationsväxling sett till att Loxodonta fortsatt växa. Verksamheten har sitt huvudkontor i Ludvika och har de senaste åren genom ett stort socialt engagemang och strategiska beslut expanderat både lokalt och regionalt. Företaget är idag stor leverantör av kvalificerade IT-tjänster till flera storföretag och har vid årets slut totalt 45 anställda.

Avtal med SSAB

Ett nationellt avtal med SSAB tecknas och med detta övertar Loxodonta ansvaret för IT-support hos kunden i hela Sverige. I samband med detta förser Loxodonta kunden med konsulter förutom i Borlänge, även i Luleå, Stockholm och Oxelösund. Totalt antal medarbetare 49

2016

Generationsskifte

Det sista steget i Loxodontas generationsskifte gällande ägarstrukturen sker då Jenny Larson, Mattias Pettersson och Fredrik Fritzon förvärvar samtliga aktier av bolaget.

2017

Fler medarbetare

Den 60:e medarbetaren anställs och Loxodonta har dagligen duktiga IT-konsulter på orterna Ludvika, Borlänge, Falun, Säter, Stockholm, Luleå och Oxelösund.

2018

Loxodonta koncernen skapas

Loxodonta Sverige AB skapas för att med systerbolagen skapa en gemensam grund för ett väletablerat och stabilt koncernägande. Koncernmodern är nu huvudägare i koncernbolagen Loxodonta Dalarna AB, Digetalisterna AB och Loxodonta Stockholm AB.

Loxodonta Stockholm

Loxodonta startar sitt första systerföretag genom Loxodonta Stockholm AB. Detta sker tillsammans med Richard Ryderstedt som utses till VD i bolaget. Genom denna satsning skall Loxodonta fortsätta utvecklas på lokal marknad med bibehållen och ökad lokal närhet till såväl kunder som medarbetare. Loxodonta har idag totalt 82 stycken medarbetare.

2020

Digitalisterna

Digitalisterna grundas. Med fokus på organisationen hjälper Digitalisterna företag med förändringsarbetet i skärningspunkten mellan människa och teknik.

Idag

Loxodonta Stockholm expanderar

Under 2022 expanderar vi på alla plan i Stockholm, mer personal och större lokaler planeras 2023. Samtidigt vinner vi flera kunders förtroende. Loxodonta Stockholm AB har nu ökat omsättning och personal med ca 80% på 2 år.