LoxNaaS

Serverhall

Nätverk som tjänst

Skalbart, tryggt och till fast kostnad

Loxodonta erbjuder Lox NaaS* ett säkert och smidigt nätverk till fast månadskostnad. I nätverkslösningen ingår brandväggar, wifi, switchar, accesspunkter, uppdateringar, övervakning och alla andra delar som bygger ett nätverk som du kan lita på. Som extra trygghet finns vårt kvalificerade supportteam bara ett samtal bort.

* Lox NaaS är vår version av Network as a service (NaaS), nätverk som tjänst.

Kvinna med dator i en serverhall

Paketinnehåll

 • Dimensionering och test av täckning.
 • Nödvändigt antal och typ av accesspunkter (standardnivå).
 • Gästlösning med standardanvändarnamn och lösenord.
 • Komplett brandvägg (Enterprise).
 • Lokala switchar.
 • Etablering av användarrättigheter.
 • Löpande uppdatering av mjukvara.
 • Upptids- och kvalitetsgaranti med löpande rapporter.
 • Drift.
 • Etablering av nya användare.
 • Support kl 07-17 på vardagar, med möjlighet till utökad support.